| Polgárőr Egyesület | Ifjúsági Klub | Nyugdíjas klub | Sport | Alapítvány | Tolmácsiak a weben | Irodalmi élet |

Polgárőr Egyesület
1999. telén - lakossági kezdeményezésre - Havai László akkori polgármester megbízta Csáthy Rudolfot - az egyesület jelenlegi elnökét -, hogy szervezze meg Tolmácson a polgárőrséget. A szervezésben többen részt vettek: Csehek József, Szarka Miklós, Hekli András, Fodor Ferenc.
     1999. március 21-én tartotta első összejövetelét az egyesület, ami átalakult alakuló közgyűléssé, ahol a levezető elnök Havai László volt, de részt vett a közgyűlésen Dombovári András rendőr alezredes úr is, aki már több polgárőr egyesület megalakulását segítette.
     A közgyűlésen 24 fő polgárőr jelölt vett részt, akik lapító tagjai az egyesületnek. Ezen a közgyűlésen megválasztották az 5 tagú elnökséget és elkészítették az első szolgálatvezénylést.
     Március 25-én az első vezényelt járőr tagjai: Dávid László, Gulyás György és Fodor Ferenc.
     A megválasztott elnökség tagjai: Csáthy Rudolf elnök, Szarka Miklós alelnök, Csehek József gazdasági felelős, Varsányi Péterné elnökségi tag, Eszenyi András elnökségi tag.
Egyesületünk jelenlegi létszáma 36 fő, ebből 6 fő női polgárőr és 3 fő ifjúsági polgárőr.
A polgárőregyesület legfontosabb feladatai:
     -- A bűnmegelőzés érdekében rendszeres járőr és figyelő szolgálat;
     -- Ifjúságvédelem;
     -- Környezetvédelem;
     -- Együttműködés a rendőrséggel, határőrséggel és velük közös járőrszolgálat teljesítése.
Képek a 2006 januári közgyűlésről

A  SZEM
Általában ezt a szót hallva, vagy olvasva, mindenkinek a látószervünk, a „lélek tükre” a szemünk szó jut eszébe. Amiről most írok az egy rövidítés, - SZEM – Szomszédok Egymásért Mozgalom. Ez a mozgalom már hosszú ideje, mintegy 15 éve eredményesen működik az ország különböző településein. A nagyobb településeken, városokban már szervezett formában, csoportokat alkotva, időnként összejönnek és elmondják egymásnak tapasztalataikat. Kisebb településeken, ahol nincsenek lakóközösségek (pl. lakótelepi háztömbök) ott a közvetlen vagy közeli szomszédok foghatnak össze annak érdekében, hogy magakadályozzák a bűnözőket bűnelkövetésükben. A  SZEM olyan bűnmegelőzési program, amelynek célkitűzése a településen előforduló bűncselekmények megelőzése, illetve korlátozása.
     Fel kell mérni a jó szomszédi együttműködési lehetőségeket, a bűncselekményekkel szemben éberséget kell tanúsítani és egymás érdekében összehangoltan kell tevékenykedni. Mindehhez természetesen az a legelemibb követelmény, hogy a szomszédok, tényleg jó szomszédok legyenek, akik feltétel nélkül megbíznak egymásban és kölcsönösen az a céljuk, hogy megóvják szomszédaik házát, ingóságait, járműveit, háziállataikat a bűnelkövetőkel szemben.
     Az egymásra acsarkodó, egymással ellenséges vagy mások iránt közömbös szomszédok, nem alkalmasak a mozgalomba való részvételre. Az ilyen emberek előbb-utóbb magukra hagyatottan, kiváló célpontjai lesznek a betörőknek, rablóknak, besurranóknak, rongálóknak, erőszakoskodó bűnözőknek.
     Természetesen ahhoz, hogy a SZEM működjön először a saját házunk, udvarunk biztonságáról is gondoskodnunk kell. Ha hosszabb – rövidebb időre magára kell hagynunk házunkat (többnapos kirándulás, üdülés, kórházi ápolás miatt), akkor meg kell győződnünk arról, hogy a kapu, a bejárati ajtó, ablakok jól zárhatók-e, az indítókulcs nem maradt-e a gépkocsikban?
     Fontos, hogy a megbízható szomszédok tudomást szerezzenek arról, hogy eltávoztunk otthonról és meg kell kérni őket, hogy fokozottabban figyeljék portánkat.
     Barátaink, szomszédaink segítségével általában igyekezzünk elkerülni annak látszatát, hogy az otthonunk elhagyott, hogy nem tartózkodunk otthon.
     Ha jól ismerjük szomszédainkat, ha feltétlenül megbízunk bennük, akkor már tettünk egy lépést előre a bűnelkövetés megelőzőse érdekében.
     A betörés és vandalizmus megakadályozható, megelőzhető, ha a szomszédok kapcsolatot tartanak fenn egymással és megfigyelés alatt tartják egymás vagyontárgyait. Ha kapcsolatunk nem éppen „felhőtlen” szomszédainkkal igyekezzünk minél előbb megbékélni egymással, rendezni apróbb – nagyobb sérelmeinket, tisztázni a pletykák általi félreértéseket, hogy megszűnjön a „rossz szomszédság török átok” népi mondás valósága.  Ha így teszünk saját biztonságunkért tesszük, és szomszédaink biztonságáért is.
     Ha felmerül a kérdés, hogy a polgárőrségnek milyen szerepe van ebben, akkor azt válaszolom, hogy a polgárőr nem lehet minden időben, mindenhol ott, a szomszédok viszont igen, hiszen egymás mellett vagy egymással szemben laknak.
     Az utóbbi időszakban sajnálatos módon elszaporodtak az idegen, nem kívánatos „látogatások” községünkben is. Ezek az általában gépkocsival közlekedő személyek, különböző trükkökkel próbálnak olyan információkhoz jutni – ki, mikor van otthon, milyen könnyen mozdítható értékeik érhetők el rizikó nélkül.
     Általában házalás közben eladásra kínálnak különböző gyenge minőségű, ezáltal olcsó holmikat, vagy megvételi szándékkal érdeklődnek gépkocsi, vagy egyéb tárgyak után. Természetesen eszükben sincs vásárolni. Céljuk, felmérni a terepet, lehetőségeket a lopásra, betörésre. A polgárőrök már tudják, hogy ilyen esetekben milyen bejelentési, intézkedési kötelezettségük van, de a lakosság egy része vagy nincs tisztában azzal, hogy kit, kiket kell értesíteni ilyen esetekben, vagy úgy gondolja nem őrá tartozik a dolog. Pedig csak akkor érhetjük el, hogy megszűnjenek ezek a nemkívánatos jelenségek községünkben, ha összefogunk, szomszéd a szomszéddal, polgárőr a lakossággal.
     Ha a faluban idegen személyt, személyeket, idegen gépkocsit látunk, ha házalók próbálkoznak írjuk fel a gépkocsi rendszámát, típusát, színét, a személyek mozgásának irányát, és haladéktalanul értesítsük a polgármesteri hivatalt, vagy valamelyik elérhető polgárőrt. Súlyosabb esetben azonnal hívjuk fel a rendőrkapitányság ügyeletét.
A gyors reagálás és tájékoztatás, teheti sikeressé az intézkedést. Valósítsuk meg közösen a „Szomszédok Egymásért Mozgalom”-ban rejlő lehetőségeket, ne engedjük, hogy lakóhelyünk a „zsiványok vadászterületévé” váljon.
     A tolmácsi Polgárőr Egyesület polgárőrei nevében kívánok a község minden lakosának: Áldásos, Békés Karácsonyt és eredményes, biztonságos, Boldog Új Évet
Csáthy Rudolf a polgárőr egyesület elnöke
Megjelent a Tolmácsi Kisbíró 2006 decemberi számában

Kirándult a „csapat”

A polgárőr egyesület egyik összejövetelén elhatároztuk, hogy június 17-én kirándulást szervezünk a polgárőrök és hozzátartozóik részére. A kirándulás célpontja a szlovákiai Bajmóc vára volt, ami egyik leglátogatottabb turisztikai központja Szlovákiának.
     30 személyes buszt rendeltünk, mivel a jelentkezések száma ezt tette indokolttá. Tolmácsról – az alsó buszmegállóból indultunk reggel 5 órakor. A csapat minden tagja pontosan megjelent, a hangulat a korai kelés ellenére remek volt, az időjárás kiránduláshoz ideális. A 30 személyes busz minden igényt kielégítő, - turisztikai utakra tervezett -, légkondicionált, kényelmes, tágas jármű volt, melyet a tulajdonos Sestyán József vezetett.
Rövid eligazítás után elindultunk és csak a határ túloldalán álltunk meg rövid időre, ahol valutát lehetett beváltani.
A folytatásban gyönyörű erdők között vezető úton, „Szent János” település érintésével jutottunk el a „Selmecbányai” leányvárhoz, ahol a vár parkolójában pihenőt tartottunk. A leányvár Selmecbánya legmagasabb pontján épült, így gyönyörű kilátás nyílik a városra és környékére. A várban múzeum működik, de ezt nem tekintettük meg, mert célunk a minél előbbi Bajmócra való érkezés volt.
     Útvonalunk a városon keresztül vezetett, ahol még mindig látszik a régi – patinás épületeken a valamikori gazdagság, amit az aranybányászat eredményezett. Selmecbánya napjainkban inkább egyetemeiről – főiskoláiról híres. További utunk Novakyn (Nyitranovák) keresztül PRIEVIDZA (Magyarul PRIVIGYE) érintésével Bajmócra vezetett. Bajmóc Szlovák neve: BOJNICE. PRIVIGYÉ-t elhagyva, Bajmóc közelében a hely felső harmadában megjelent a vár látképe, lenyűgöző látványt nyújtva minden odaérkezőnek. Nemcsak a vár, de környezetében sokszínűsége is megdöbbentően szép.
     A várról rövid történelmi áttekintés: A Nyitra folyó felső szakaszának tágas völgyében Provogye mezőváros közelében fekszik Bajmóc helység egykori város, amelyből először 1113. évi oklevélben történik említés. Később híressé vált meleg fürdője, amely ma is működik, kibővített állapotban. A vár alapjait, a tatárjárást nyomonkövető várépítkezések idején rakhatták le. Annyi kétségtelen, hogy királyi erősség volt, amikor 1302-ben Csák Máté – Vencel királytól adományba kapta. Zsigmond pazarló uralma alatt, magánkézre jut Bajmóc, bizonyos, Olaszországból származó Onitrius család vette meg. Az Onitrius nemzetség fiú örökös hiányában kihalt, így a vár visszaszállt a koronára – Mátyás királyra. Mátyás, fiát, Corvin Jánost ültette be a vár birtokába, de ez már 1493-ban elvesztette azt. Szapolyaiak következtek, hogy aztán ők is hűtlenség címén elveszítsék a várat. Végül 1527-ben I. Ferdinánd, Thurzó Eleknek mint megbízható hívének adományozta a várat. Ez a nemzetség 110 éven keresztül, jó gazdája volt a várnak. 1637-ben az utolsó Thurzó halála után gróf Pálffy Pál kapta meg a várat, mint királyi adományt. A Pálffyak mindenkor jó karban tartották Bajmócot s az épületek soha nem álltak lakatlanul. A vár utolsó tulajdonosa gróf Pálffy János (1829-1910) építette a mai formájára, kibővítve vártornyokkal, épületekkel.
     Megérkezésünk után, meghatároztuk a hazaindulás időpontját, egyébként nem korlátoztuk, hogy ki hova menjen. Több lehetőség volt.  A vár megtekintése, a vár udvaráról nyíló hatalmas állatkert látogatása (ahol a békés állatokat szabadon tartják, a ligetes, erdős területen), vagy a fürdő és strand látogatása.
     A vár megtekintése belülről nem mindenkinek sikerült, mert pont ebben az időben voltak a „várnapok” és a rengeteg látogató kilométeres sort alkotott. Így is mindenki megtalálta a maga szórakozását. A vár területén kirakodóvásár és hatalmas tömeg volt. A vár előtti közös fényképezés után elindultunk hazafelé, más útvonalon, mivel érinteni kívántuk Zólyom várát. A Zólyom-i vár parkolójában pihenőt tartottunk, alkalmat adva a vár megtekintésére.
Innen már egyenesen KORPONÁN keresztül haza indultunk.
     Hazaérkezésünk után megköszöntem a csapatnak a tisztességes kulturált viselkedést, a gépkocsivezetőnek a profi, balesetmentes vezetést, és fáradtan, de jókedvűen, jóéjszakát kívánva egymásnak, mindenki hazaindult a jól sikerült kirándulás kellemes emlékével.
     Mielőtt bárki feltenné a kérdést, hogy miből tellett erre a kirándulásra az egyesületnek, elmondom, hogy minden résztvevő önköltségen kirándult, csekély összegű egyesületi hozzájárulással az utiköltséghez.
A kirándulás megszervezésének célja elsősorban az volt, hogy a polgárőrök ne csak szolgálatban, vagy a hivatalos összejöveteleken találkozzanak, hanem kötetlenül, egymást jobban megismerve, a közös élmény tudatában érezzék úgy, hogy közelebb kerültek egymáshoz, hogy még jobb barátok lettek.
     Végül engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam Bajmóc települését, a várat, az állatkertet és a fürdőt, ahova érdemes akár csoportos kirándulás keretében, akár egyéni úton elmenni, mert biztos, hogy maradandó élményekkel térnének haza. Az út Tolmácstól – Bajmócig kb. 150 – 160 km attól függően, hogy melyik útvonalat választják.

Csáthy Rudolf az egyesület elnöke
Megjelent a Tolmácsi Kisbíró 2006 szeptemberi számában

Tolmács tisztaságáért környezetvédelmi nap
     2005. november 23-án ismét környezetvédelmi akciót szervezett a polgárőr egyesület és a nyugdíjas klub. Az áprilisi akcióhoz hasonlóan a község kivezető útjain összegyűjtöttük a szemetet – hulladékot.
Örömmel állapítottuk meg, hogy kevesebb szemetet találtunk, mint a tavaszi akciónk során, tehát némi javulás volt tapasztalható.
     A környezetvédelmi napon résztvevők: Polgárőrség részéről: 1. Havai László 2. Eszenyi András 3. Varsányi Péter 4. Varsányi Péterné 5. Varsányi Erik 6. Dósa Dóra 7. Parnó Anett 8. Hekli András 9. Patzek Gergő 10. Patzek Krisztián 11. Hekli Dezső 12. Gulyás György 13. Drajkó Ferenc 14. Fodor János  15. Csehek József 16. Csáthy Rudolf
     Nyugdíjas klub részéről: 1. Dávid Imréné 2. Féja Ferencné 3. Dávid Jánosné 4. Rotter Terézia 5. Drajkó Katalin 6. Drajkó Imre 7. Kurali Ferencné 8. Csáthy Rudolfné 9. Rudnai Ferenc
     A lakosságot képviselte: 1. Hekli György 2. Kurali Árpád
     Az alábbiak a nyugdíjas klubnak is tagjai: 1. Gulyás György 2. Drajkó Ferenc 3. Csehek József 4. Csáthy Rudolf
Az elvégzett munka után mindenkinek jól esett a finom gulyás és egy kis itóka, amellyel az önkormányzat vendégelte meg az akcióban résztvevőket. Hasonló – környezetvédelmi napokat az idén is tervezünk mindaddig, amíg szükség lesz rá.
Csáthy Rudolf
Tolmács Községi Önkormányzat honlapja       E-mail: info@tolmacs.hu      Webmester Copyright