| Polgárőr Egyesület | Ifjúsági Klub | Nyugdíjas klub | Sport | Alapítvány | Tolmácsiak a weben | Irodalmi élet |

 Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány 


 
A képviselő-testület 118/2004. (XII.15.) számú  határozatával Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány 
létrehozásáról döntött.
Az alapítvány célja: 
Közoktatási feladatok:
 • a községi  óvoda és iskola oktató-nevelő munkájának támogatása, 
 • színvonalának emelése,
 • ismeretterjesztés bővítése,
 • Művelődési, kulturális feladatok:
 • helyi művészeti csoportok szerveződésének támogatása,
 • kulturális programok szervezése, finanszírozása,
 • helyi tömegkommunikáció szervezése,
 • a népművészet támogatása.,
 • hagyományőrzés,
 • Szociális feladatok:
 • idősek támogatása,
 • idősek klubjának segítése,
 • családvédelem
 • Sport feladatok:
 • iskolai sport szervezése, támogatása (úszásoktatás,
 • helyi sportegyesületek támogatása,
 • Településfejlesztési tevékenység:
 • községszépítés
 • Az alapítvány induló vagyona a képviselő-testület döntése alapján 500.000 Ft.

  A közalapítvány jogállása, és jellege: A közalapítvány, kiemelkedően közhasznú önálló jogi személy. A közalapítvány nyílt, ahhoz vagyoni hozzájárulással bárki csatlakozhat a kezelő kuratórium jóváhagyásával.
  A közalapítvány határozatlan időre szólóan jött létre.

  A közalapítvány elnöke: 

       Bornemisza Sándorné, 2657 Tolmács, Zarándok út 9.
  A közalapítvány titkára: 
       Balogné Havai Nikolett  2657 Tolmács, Szurdok u. 12.
  A közalapítvány kuratóriumának további tagjai:
       Hajnis Károly, 2657 Tolmács, Sport u. 5.
       Hámori Imréné, 2657 Tolmács, Sziluska u. 4.
       Viczán Anita, 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 39.
   
  Az alapítvány számlaszáma: 11741031-20024279
  Az Alapítvány adószáma: 18641640-1-12
  Alapítványi adatok a honlap közérdekű adatok című fejezetében »  Archív


  Korábbi tisztségviselők:
  • A közalapítvány elnöke:
   Szombati Erika, 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 16.
  • A közalapítvány titkára: 
   Bornemisza Sándorné  2657 Tolmács, Zarándok út 9.
  • A közalapítvány kuratóriumának további tagjai:
   Balogné Havai Nikoletta, 2657 Tolmács, Szurdok u. 12.
   Hajnis Károly, 2657 Tolmács, Sport u. 5.
   Hámori Imréné, 2657 Tolmács, Sziluska u. 4.

 • A közalapítvány elnöke: 

 • Balázsné Juhász Andrea, 2657 Tolmács, Szurdok u. 7.
 • A közalapítvány titkára: 

 • Makkai Máté  2657 Tolmács, Szabadság u. 27
 • A közalapítvány kuratóriumának további tagjai:

 • Csehek József, 2657 Tolmács, Alkotmány út 20.
  Dávid Imre, 2657 Tolmács, Szabadság út 45.
  Gyuricza Anikó, 2657 Tolmács, Csokonai u 30.
  Szarka Miklós, 2657 Tolmács, Szabadság út 39.
  Hámori Imréné ***
 • Felügyelő bizottság tagjai: 

 • Góg Katalin, 2651 Rétság, orgona köz 2.
  Makkai Zoltánné 2657 Tolmács, Szabadság út 27.
  Rudnai Ferenc, 2657 Tolmács, Szabadság út 1.


  Alapítványványi hírek

  Szeptember hónapban kiosztottuk a pályázaton nyert még megmaradt liszt és tésztaféleséget. Ezzel a pályázat lezárult. Amennyiben Fekete Csaba úr új lehetőséggel megkeresi alapítványunkat, újra élünk a lehetőséggel.
   
  Tolmács Községi Önkormányzat honlapja       E-mail: info@tolmacs.hu      Webmester Copyright