| Önkormányzat | Választások | Testületi ülések - előterjesztések | Rendeletek | Polgármesteri döntések | Jegyzőkönyvek | Hirdetmények |

Közérdekű adatok 2/9
 

Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától 

A képviselő-testületi ülések helye:
Tolmács Község Önkormányzata 2657 Tolmács, Sport u. 1., tanácskozó terem
(illetve meghívó szerint)

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata »
Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvel itt elérhetők »
Rendeletek »

Képviselő-testületi ülések meghívói és írásban kiküldött anyagai


2024. június 11-én, kedd 9 óra 00 perckor a Képviselő-testület rendkívüli ülés »
Napirendi javaslat
AKTUÁLIS NAPIRENDEK
1. A Tolmácsi Kisbagoly Óvoda játszóudvarának körbekerítésére beérkezett árajánlat  »
2. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2023. évi munkájáról szóló beszámoló »
3. A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
    2023. évi beszámolója  »

4. A Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 2023-2024. évi beszámoló »2024. május 23-án, csütörtök 10 óra 00 perckor Képviselő-testületi ülés  » 
Napirendi javaslat
AKTUÁLIS NAPIRENDEK
1. Tájékoztatás az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
2. Tolmács Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
    Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosításáról   » 
3. Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról 
    Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról
    2023. évi belső ellenőrzési jelentés   »
4. A Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 2023. évi beszámolója
5. Tolmácsi Falugondnoki Szolgálat 2023. évi beszámolója   » 
6. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló   » 
7. Az Önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló   » 
8. Az Önkormányzat 2023. évi helyi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló   »
9. Horgász Egyesület támogatási kérelme   » 
10. Tolmácsi Kisbagoly Óvoda alapító okiratának módosítása
11. 2024. évi Szolgáltatási terv elfogadása   » 
EGYEBEK
ZÁRT ÜLÉS
1. Rendkívüli települési támogatás2024. április 26-án, péntek 9 óra 00 perckor rendkívüli Képviselő-testületi ülés  » 
Napirendi javaslat
1./ AKTUÁLIS NAPIRENDEK
1. Játszótér létesítése - árajánlat » 
2. Temetői fűnyírás - árajánlatok elbírálása 
3. Rétsági Mentőállomás eszközbeszerzéséhez önkormányzati támogatás biztosítása » 2023. március 26-án, kedd 10 óra 00 perckor a Képviselő-testület rendkívüli ülést tart  » 
Napirendi javaslat
1./ AKTUÁLIS NAPIRENDEK
1. A Településkép védelméről szóló 17/2017. (XII.7.) önkormányzati rendelet módosítása  »
2. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról  » 
3. Rétsági Járóbeteg-ellátó intézménnyel kapcsolatos döntés  » 
4. Andai Beáta közterület kavicsozása iránti kérelme  » 
5. Egyebek   » 
ZÁRT ÜLÉS
1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2023. február 13-án, kedd 10 óra 00 perckor a Képviselő-testület rendes ülést tart » 
Napirendi javaslat
1./ AKTUÁLIS NAPIRENDEK
1. Tájékoztatás az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
2. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása »
3. A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása »
4. A polgármester 2024. évi szabadságának ütemterve »
5. A képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadása »
6. Az Tolmácsi Kisbagoly Óvoda alapító okiratának módosítása »
7. Az óvodai beiratkozás és az óvodai nyári szünet időpontjainak meghatározása »
8. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása »
9. A Nyugdíjas klub támogatás iránti kérelme »
10. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításának elhatározása »
2./ EGYEBEK
3./ ZÁRT ÜLÉS
1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2024. január 16-án, kedd 10 óra 00 perckor a Képviselő-testület rendkívüli ülést tart »
Napirendi javaslat
1./ AKTUÁLIS NAPIRENDEK
1. A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló rendelet módosításáról »
2. Tolmács Község Településrendezési eszközeinek módosítása a tervezett 
     M2 gyorsforgalmi út Rétság elkerülő szakasza területén »2023. december 7-én, csütörtök 10 óra 00 perckor a képviselő-testület  ülést tart »
Napirendi javaslat
1./ AKTUÁLIS NAPIRENDEK
1. Tájékoztatás az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről 
2. „Karácsonyi csomag” juttatása
3. Az avar és kerti növényi hulladék égetésének szabályairól szóló rendelet megalkotása »
2./ EGYEBEK
3./ ZÁRT ÜLÉS
1. Szociális célú tűzifa iránti támogatási kérelmek elbírálása
2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2023. november 14-én, kedd 10 óra 00 perckor a képviselő-testület ülést tart »
Napirendi javaslat
1./ AKTUÁLIS NAPIRENDEK
1. Tájékoztatás az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről 
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása »
3. A 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása »
4. 4. Közétkeztetési szerződés megkötése a 2024-as évre, az étkeztetési ellátás 
        nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló rendelet módosítása »
5. TOP Plusz pályázat – Szent Lőrinc útszakasz felújítására beérkezett árajánlatok elbírálása
6. A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása »
7. A szolgálati lakás bérleti díjának módosítása »
8. Zsemberi-KER Kft. kérelme »
9. 02/20 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés »
10. „Karácsonyi csomag” juttatása
2./ EGYEBEK »
3./ ZÁRT ÜLÉS
1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem
2. Bursa Hungarica2023. október 17-én (kedd) a közmeghallgatás után a képviselő-testület ülést tart »
Napirendi javaslat:
1. Sportcsarnok bérleti díjának felülvizsgálata (szóbeli előterjesztés)
2. Nyugdíjas klub támogatás iránti kérelme »
3. Településrendezési eszközök módosítása a tervezett M2 gyorsforgalmi út 
     Rétság elkerülő szakasza területén »
Zárt ülés:
1-2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2023. szeptember 12-én, kedd 9 óra 00 perckor a Képviselő-testület ülést tart  »
Napirendi javaslat
1./ AKTUÁLIS NAPIRENDEK
1. Interreg Szlovákia – Magyarország Határmenti Együttműködés – 
     A helyi örökség megőrzése c. pályázat benyújtásáról   »
2. A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez 
    2024. évi fordulójához való csatlakozásról   »
3. Igazgatási szünet elrendeléséről   »
2./ EGYEBEK
3./ ZÁRT ÜLÉS
1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2023. augusztus 17-én, csütörtök 9 óra 00 perckor a képviselő-tstület rendkívüli ülést tart »
Napirendi javaslat
1./ AKTUÁLIS NAPIRENDEK
1. Elővásárlási szerződés jóváhagyása »
2. Iskola- óvodakezdési támogatás nyújtása »
3. Orvosi helyettesítés »
2./ EGYEBEK
3./ ZÁRT ÜLÉS
1-5. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2023. június 6-án, kedd 10 óra 00 perckor a képviselő testület rendes ülést tart »
Napirendi javaslat
1./ AKTUÁLIS NAPIRENDEK
1. A Falugondoki Szolgálat Szakmai Program felülvizsgálata »
2. Csatlakozás az Országgyűlés 5/2023. (III.31.) OGY határozatához (béke párti határozat) »
2./ EGYEBEK
ZÁRT ÜLÉS
1. A Tolmács 02/20 hrsz-ú ingatlanon lévő csarnok értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálásáról
2.1. – 2.3. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2023. április 25. kedd 10  óra 00 perckor a képviselő-tetület rendes ülést tart »
Napirendi javaslat
1.1 AKTUÁLIS NAPIRENDEK
1. Tajékoztató az elozd ülés óta tett fontosabb intézkedésekől, eseményekről
2. Borsosberényi Közös 0nkormányzati Hivatal 2022. evi koltségvetésének módositásáról
    Tolmács Község Önkormányzat 2022. évi koltségvetésének módosításáról  »
3. Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról
    Beszámoló Borsosberényi Közös 0nkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodásáról.
    2022. évi belső ellenőrzési jelentés  »
4. A 2023. évi szocialis tűzifa pályázaton való részvételről  »
5. A szociális ellatásról szóló 5/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról  »
6. A Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 2022. evi beszámolója  »
7. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló  »
8. Az Önkormhnyzat szociális ellátásairól szóló beszámoló  »
9. A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos Tiizoltóparancsnokság 2022. évi beszámolója
10. EGYEBEK
ZART ULES
1/1. Rendkiviili telepiilisi titnogatis irinti kirelem elbirdasa2023. március 21-én, kedd 9.00 órakor a képviselő-testület rendes ülést tart,»
Napire ndi javaslat
1.1. Posta partneri szerződés kötésének lehetősége »
1.2. Közbeszerzési terv elfogadása
1.3 Közösségi ház szolgáltatási tervének elfogadása »
ZÁRT ÜLÉS
1.1. – 1.4. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek2023. február 10-én, péntek 10 órakor a Képviselő-testület  ülést tart »
Napirendi javaslat
1.1. Tájékoztatás az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
1.2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása »
1.3. A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása »
1.4. A polgármester 2023. évi szabadságának ütemterve  »
2./ EGYEBEK
      - zöldhulladék, szelektív zsákok ingyenes juttatása
      - 019/1, 021/1 és 021/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról szóló határozat kiegészítése
3./ ZÁRT ÜLÉS
1.1. – 1.7. Szociális tűzifa támogatás iránti kérelem
2.8. – Szociális tűzifa támogatásról döntés
3.1. – 3.2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2022. december 6-án, kedd 9 órakor Képviselő-testület testületi ülést tart »
Napirendi javaslat
1. Tájékoztatás az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről 
2. A Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) elfogadásáról »
3. Önkormányzati ingatlanok bérleti díjáról »
Zárt testületi ülés
4. Szociális tűzifa kérelmek
5. Települési támogatás kérelmek


2022. november 15-én, kedd 10 órakor Képviselő-testület ülést tart,  »
NAPIRENDI JAVALAT
1. Tájékoztatás az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről 
2. A 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról »
3. Döntés a tűzoltószertár felújításáról »
4. Döntés „Karácsonyi csomag” juttatásáról
5. Igazgatási szünet elrendelése a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatalnál »
6. Közétkeztetési szerződés megkötése 2023-as évre »
7. A Képviselő-testület 2023. évi munkaterve »
Zárt testületi ülés
1. Bursa Hungarica
2. Szociális tűzifa kérelmek
3. Települési támogatás kérelmek


2022. szeptember 27-én (kedd) 9.00 órakor a képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
    2023. évi fordulójához történő csatlakozás »
2. Rezsicsökkentéssel kapcsolatos megbeszélés – szóbeli előterjesztés
3. Rétság-Tolmács határrendezése – szóbeli előterjesztés
4. Falugyűlés, közmeghallgatás kitűzése – szóbeli előterjesztés
5. Egyebek
   - Idősek napi rendezvény
   - Karácsonyi csomag ajándékozás
   - Iskolások támogatása
Zárt ülés:
1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2022. augusztus 25-én, csütörtök 09 órakor a képviselő-estület rendkívüli ülést tart, »
Napirendi javaslat
1.  Tájékoztatás az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről 
2.  Vác és Vidéke Vendéglátó Kft. 2022. szeptember 1-től érvényes árajánlatának elfogadásáról »
3.  Az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és terítési díjáról szóló 
     9/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról »
4. „Rétság agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” – megvalósításának 
     érdekében földvásárlási lehetőség »
Zárt testületi ülés


2022. július 26-án, kedd 09 óra 00 perckor a képviselő-testület rendes ülést tart  »
Napirendi javaslat
1. Tájékoztatás az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
2. Az Avar és kerti hulladék égetéséről szóló 17/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet
    hatályon kívül helyezése
3. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás »
4. Katasztrófavédelem és tűzoltóság 2021. évi beszámolója »
5. Óvodavezetői pályázat elbírálása »
6. Települési óvodáztatási és iskolakezdési támogatás nyújtása  »
7. Szent Lőrinc napi búcsú és falunap szervezése, előkészítése (szóbeli előterjesztés)
Zárt testületi ülés


2022. május 26-án, csütörtök 09 óra 00 perckor a képviselő-testület ülést tart, »
1. Tájékoztatás az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
2. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 10/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosítása »
3. Tolmács Község önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról »
4. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról. »
5. Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról »
  - 2021. évi belső ellenőrzési jelentés »
6. Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodásáról
7. Falugondnoki Szolgálat létrehozásához Szakmai Program elfogadása  »
8. A Tolmácsi Kisbagoly Óvoda óvodavezetői pályázat kiírása »
9. Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint 
    a 2022/2023. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok »
10. Az önkormányzat 2021. évi szociális ellátásairól szóló beszámoló »
11. Az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló »
12. Óvoda-iskola vizesblokk felújítása – árajánlat elbírálása »2022. május 3-án, kedd 09 óra 00 perckor a képviselő-testület tart »
Napirendi javaslat
1./ AKTUÁLIS NAPIRENDEK
1. Tájékoztatás az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről 
   - Közigazgatási határ módosítás
   - Étkeztetés biztosítása – új árajánlat
   - Tájékoztató a benyújtott pályázatokról
2.  Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása »
     Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása »
3.  Egyebek
   - Falunapi rendezvény előkészítéséről tájékoztatás
   - Tolmácsi nyugdíjas klub támogatás iránti kérelmének elbírálása »
ZÁRT ÜLÉS
1. – 4. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása2022. március 24-én, csütörtök 09 óra 00 perckor a Képviselő-testület ülést tart, »
1./ AKTUÁLIS NAPIRENDEK
1.1. Tájékoztatás az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről 
1.2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása »
1.3. Kovács Géza díszpolgár síremlékének helyreállítása »
1.4. A 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása »
1.5. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának felülvizsgálata »
1.6. Orvosi ügyeleti díj változásának elfogadása »
1.7. A 019/1, 021/1 és 021/2 helyrajzi számú földrészletek belterületbe csatolásáról 
       szóló kérelem megtárgyalása »
2./ EGYEBEK
3./ ZÁRT ÜLÉS2022. február 15-én, kedden 17 óra 00 perckor a Képviselő-testület rendes ülést tart, »
1./ AKTUÁLIS NAPIRENDEK
1.1. Tájékoztatás az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről 
1.2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása »
1.3. A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása
1.4. A polgármester 2022. évi szabadságának ütemterve »
1.5. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 6/2016. (IV.14.) rendelet módosítása »
1.6. Az óvodai beiratkozás és az óvodai nyári szünet időpontjának meghatározása  »
1.7. A 785/2021. (XII.27.) Korm. rendelet szerinti ebrendészeti tevékenység önkormányzati 
      ellátásának kérdéseiről »
1.8. Külterületi közút elnevezése »
2./ EGYEBEK
3./ ZÁRT ÜLÉS
3.1. – 3.6. Szociális tűzifa támogatás iránti kérelem
3.7.   Szociális tűzifa támogatásról döntés
3.8.   Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2021. november 30-án, kedden 9 óra 00 perckor a Képviselő-testület rendes ülést tart »
Napirendi javaslat
1./ AKTUÁLIS NAPIRENDEK
1.1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) rendeletének módosítása »
1.2. A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének »
1.3. A 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról »
1.4. A Vác és Vidéke Kft. közétkeztetési ajánlatának megtárgyalása tekintettel a hatályos veszélyhelyzeti szabályozásra »
1.5. a 36/2021. (XI.4.) határozat visszavonása – Szóbeli előterjesztés.
1.6. A képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadása 
2./ EGYEBEK
ZÁRT ÜLÉS
3 - Szociális tűzifa kérelmek
4 - Települési támogatás kérelmek
5 - Bursa Hungarica


2021. november 4-én, csütörtökön 9 óra 00 perckor képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat
1./ AKTUÁLIS NAPIRENDEK
1.1. A közmeghallgatás időpontjának kitűzése »
1.2. A szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet módosítása »
1.3. Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 17/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása »
2./ EGYEBEK


2021. szeptember 16-án, csütörtökön 9 óra 00 perckor rendkívüli Képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat
1./ AKTUÁLIS NAPIRENDEK
1.1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történő csatlakozásról  »
1.2. Tolmács – Rétság közigazgatási határrendezéséről szóló 4/2021. (VI.29.) határozata módosítása
2./ EGYEBEK
3./ ZÁRT ÜLÉS
3.1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem.
3.2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem.
3.3. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2021. július 29-én, csütörtökön 9 óra rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat
1./ AKTUÁLIS NAPIRENDEK
1.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
       támogatására kiírt pályázaton való indulásról (elótetjesztő: Hajnis Ferenc polgármester) »
1.2. Augusztus 13-i rendezvénnyel kapcsolatos kérelem (elóterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester) »
1.3. Döntés a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda intézményvezetői pályázatáról 
       (előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester) »
1.4. Falugondnoki Szolgálat létrehozásához Szakmai Program elfogadása 
       (elóletjesztő: Hajnis Ferenc polgármester) »
1.5. A Rétsági Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány támogatási kérelme
       (előterjesztő: Hajnlis  Ferenc polgárester) »
2./ EGYEBEK
3./ ZÁRT ÜLÉS
3.1. Rendkivüli települési támogatás iránti kérelem. (előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester)
3.2. Rendkivüli települési támogatás iránti kérelem. (előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester)


2021. június 29-én, kedden 9 óra képviselő-testületi ülés »
1.1. Tájékoztató a Katasztrófavédelmi törvény által 2020. november 4. napjától 2021. június 14. napjáig a polgármesterek részére biztosított jogkörben meghozott polgármesteri döntésekről. 
(előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester) »
1.2. Tájékoztatás az elmúlt időszak alatt történt eseményekről, határozatok végrehajtásáról, pályázatok jelenlegi állásáról
Szóbeli előterjesztés. (előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester)
2.1. Óvoda- és iskolakezdési támogatásról döntés (előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester) »
2.2. Szent Lőrinc napi búcsú és falunap szervezése, előkészítése. 
Szóbeli előterjesztés. (előterjesztő: Jakus Szilvia képviselő)
3.1. Tolmács – Rétság közigazgatási határrendezésének megtárgyalása 
       (előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester) »
4./ ZÁRT ÜLÉS
4.1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem. (előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester)


2020. október 30-án (péntek) 9.00 óra rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat
1.1. Pályázat benyújtása a VP6-19.2.1.-13-11-20 azonosítószámú Térfigyelő rendszer kiépítése
című LEADER pályázati felhívásra. »
1.2. Solar Kit Hungary Kft. Tolmács község közigazgatási határán belül történő naperőműves beruházásának támogatási kérelme. »
2./ EGYEBEK 
3./ ZÁRT ÜLÉS
3.1.-3.3. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem.


2020. augusztus 13-án (csütörtök) 9.00 óra rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat
1. Szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó támogatás iránti igény benyújtása »
2. Ivóvíz ellátó rendszer (viziközmű vagyon) állami tulajdonba adása »
3. Ingatlan értékesítéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem »
Zárt ülés:
1-2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2020. július 7-én (kedd) 9.00 óra képviselő-testület ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat 
1. Tájékoztatás a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről »
2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása »
3. Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról
    Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
    2019. évi belső ellenőrzési jelentés »
4. Gazdasági Program 2019-2024. »
5. Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint 
    a 2020/2021. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok »
6. Beszámoló a Balassi Bálint Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének 
    2019. évi működéséről »
7. Belügyminisztérium által Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat »
8. Óvodáztatási és iskoláztatási támogatás »
9. Egyebek
Zárt ülés:
1-2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2020. február 11-én (kedd) 9.00 óra képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt:
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat: 
1. Tolmács Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
    Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
2. 2020. évi közbeszerzési terv »
3. Az óvodai nyári szünet időpontjának és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása »
4. Polgármesteri szabadság ütemterve »
5. Nyugdíjas Klub támogatás iránti kérelme »
6. Egyebek
Zárt ülés:
1-6. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása
7-11. Szociális célú tüzifa iránti kérelmek elbírálása
12. Szociális célú tüzifa szétosztása


2019. november 19-én (kedd) 10.00 óra képviselő-testület ülése »
Napirend előtt:
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat:
1. Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása »
2. A települési képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
3. A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet »
4. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló megállapodás módosítása »
5. A fennálló Társulások társulási tanács ülésein való képviseletre történő delegálás »
6. Közétkeztetési vállalkozási szerződés, 
    közétkeztetési nyersanyagnorma és térítési díjak felülvizsgálata, 
    önkormányzati rendelet módosítása »
7. 2020. évi belső ellenőrzési terv »
8. A képviselő-testület 2020. évi munkaterve »
9.  Egyebek
Zárt ülés:
1-3. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2019. október 25-én (péntek) 10.00 óra képviselő-testület alakuló ülése »
Ünnepélyes megnyitó
1. A helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója 
   az önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményéről »
Előadó: Szombati Erika, a helyi választási bizottság elnöke 
2. A helyi önkormányzati képviselők eskütétele »
Előterjesztő: Torma Andrea jegyző 
3. A polgármester eskütétele »
Előterjesztő: Torma Andrea jegyző 
4. Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, alpolgármester eskütétele »
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
5. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása »
Előterjesztő: Torma Andrea jegyző
6. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása »
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester
7. Az ügyrendi bizottság tagjainak megválasztása, eskütétele »
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester
8. Tájékoztatás a képviselők egyes kötelezettségeiről »
Előterjesztő: Torma Andrea jegyző
Zárt ülés:
1-7. Szociális tüzifa iránti kérelmek
8-11. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2019. szeptember 30-án (hétfő) 17.00 óra képviselő-testület ülés »
Napirend előtt:
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendek:
1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása »
2. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer »
    2020. évi fordulójához történő csatlakozás »
4. Nyugat-Nógrádi Regionális Vízrendszer 2020-2034 gördülő fejlesztési terve »
5. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése »
6. Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés, előkészítés - szóbeli megbeszélés
7. Környezetvédelmi nap megszervezése - szóbeli megbeszélés
8. Egyebek
Zárt ülés:
1-2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2019. augusztus 14-én (szerda) 16.00 óra rendkívüli képviselő-testületi »
Napirendi javaslat
1. Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása »
2. Tolmácsi Rockfesztivál támogatás iránti kérelme »
3. Pályázati lehetőségek – szóbeli megbeszélés
Zárt ülés:
1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2019. július 23-án (kedd) 17.30 óra rendkívüli képviselő-testület ülését »
Napirendi javaslat 
1. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
    és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása »
2. Szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó támogatás iránti igény benyújtása »
3. Iskolakezdési támogatás »
4. Közút lakosság részéről történő kőszórásához történő hozzájárulás iránti kérelem »
Zárt ülés:
1-3. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2019. május 28-án (kedd) 17.30 óra a képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat: 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
1. Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról
    Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
    és gazdálkodásáról  2018. évi belső ellenőrzési jelentés »
2.  Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről,
    valamint a 2019/2020. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő 
    karbantartási, felújítási feladatok »
3. Beszámoló a Sportegyesület 2018. évi tevékenységéről és elszámolás a 
    2018. évi önkormányzati támogatással »
4. Katasztrófavédelem Balassagyarmati Kirendeltség és a Balassagyarmati 
    Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi beszámolója »
5. Rétság Rendőrkapitányság tájékoztatója Tolmács község 2018. évi közbiztonsági helyzetéről »
6. Útfelújítási pályázat »
7. Belterületbe vonás iránti kérelem – megállapodás módosítása »
8. Rétsági Rendőrkapitányság rendőrkapitányság-vezetői kinevezés véleményezése »
9. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló »
10. Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló »
11. Egyebek
     - Kastély járda építés
     - „Újsori kút” felújítása
     - Tolmácsi üdvözlő táblák felújítása
     - Borház jobb oldali kerítésének felújítása
Zárt ülés:
1-2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2019. április 29-én (hétfő) 17.00 óra képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
   Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
1. Belterületbe vonás iránti kérelem »
2. Beépítetlen földterület vétele iránti kérelem »
3. Tolmácsi Rockfesztivál megrendezésével kapcsolatos kérelem »
Zárt ülés:
1-5. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2019. március 8-án (péntek) 9.00 óra képviselő-testület rendkívüli ülése »
Napirendi javaslat
1. Az illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati rendelet »
2. Tolmács 0133/27 helyrajzi számú földterület adásvételi szerződése »
3. Hulladékgazdálkodási társulási ülésre delegálás »
Zárt ülés:
1-2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2019. február 13-án (szerda) 17.00 óra képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt:
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat 
1. Tolmács Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése
    Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése »
2. Tolmács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása
    Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása »
3. A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása »
4. 2019. évi közbeszerzési terv »
5. Az óvodai nyári szünet időpontjának és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása »
6. Polgármesteri szabadság ütemterve »
7. A Nyugdíjas Klub támogatási kérelme
8. Egyebek
Zárt ülés:
1-2.  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása2019. január 17-én (csütörtök) 10.00 óra rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Tolmács 0133/27 helyrajzi számú földterület adásvételi előszerződése »
2. Óvoda-iskola energetikai felújítása - pótmunka »
Zárt ülés:
1-5. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2018. december 7-én (péntek) 17.30 óra a képviselő-testület ZÁRT ülés »
Napirendi javaslat
Zárt ülés:
1-4. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2018. november 16-án (péntek) 8.30 óra a képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat 
1. Közétkeztetési vállalkozási szerződés
    Étkeztetési térítési díjak felülvizsgálata, térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
2. Helyi esélyegyenlőségi program 2019-2023. »
3. 2019. évi belső ellenőrzési terv »
4. Önkormányzati földterület vétele iránti kérelem »
5. Polgárőr Egyesület megszüntetésével járó költségek átvállalása – szóbeli előterjesztés
6. Karácsonyi szaloncukor ajándékozás a tolmácsi háztartások számára – szóbeli megbeszélés
7. A képviselő-testület 2019. évi munkaterve »
8. A Polgármester és az alpolgármester 2018. évi munkájának értékelése, jutalmazása »
9. Egyebek
Zárt ülés:
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. – pályázatok elbírálása
2. Arany János tehetséggondozó programba való felvétel támogatása iránti kérelem
3. Szociális célú tüzifa juttatás
4-8. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2018. szeptember 28-án (péntek) 9.00 óra képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt:
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat 
1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása »
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához történő csatlakozás »
3. Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés, előkészítés - szóbeli megbeszélés
4. Környezetvédelmi nap megszervezése - szóbeli megbeszélés
5. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése – szóbeli megbeszélés
6. Egyebek »
Zárt ülés:
1-5. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2018. augusztus 30-án (csütörtök) 9.00 óra képviselő-testületi ülés
Napirendi javaslat 
1. Szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó támogatás iránti igény benyújtása »
2. Szüreti rendezvény szervezése – szóbeli előterjesztés
3. Felső Kocsma Majer Attila E.V. kérelme »
4. Egyebek
Zárt ülés:
1-3. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2018. július 3-án (kedd) 16.00 óra képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. 0133/25 helyrajzi számú földterület értékesítése »
2. Útfelújításra érkezett ajánlatok elbírálása »
3. Nyugat - Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodás módosítása »
Zárt ülés:
1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2018. május 31-én (csütörtök) 9.00 óra a képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
1. Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
    Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
   Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés »
2. Iskolakezdési támogatás »
3. Helyi értéktár »
4. Egyebek


2018. május 14-én (hétfő) 18.00 óra képviselő-testületi ülésé »
Napirend előtt:
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat 
1. Tolmács, Szentiványi-kastély homlokzati felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás – eljárást lezáró döntés »
2. Szociális étkezés – szakmai program módosítása »
3. Támogatás iránti kérelem (Medicopter Alapítvány) »
4. Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint 
    a 2018/2019. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok
5. Beszámoló a Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről és elszámolás 
    a 2017. évi önkormányzati támogatással »
6. Katasztrófavédelem Balassagyarmati Kirendeltség és a
    Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi beszámolója »
7. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló »
8. Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló »
9. Egyebek
Zárt ülés:
1-4. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2018. április 13-án (péntek) 8.00 óra rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
1. Tolmácsi iskola-óvoda épületének energetikai felújítása – közbeszerzési eljárás lezárása »
2. Tolmács 0234 földút kőszórása iránti kérelem »
3. Tálas Patrik Zoltán közlekedési tábla kihelyezése iránti ismételt kérelme »
Zárt ülés:
1-2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2018. március 22-én (csütörtök) 9.00 óra rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
1. Rétsági Általános Iskolát érintő átszervezés véleményezése »
2. Tolmácsi Kisbagoly Óvoda alapító okiratának módosítása »
3. Információbiztonsági szabályzat és Iratkezelési szabályzat elfogadása »
4. Szennyvíz tanulmányhoz kapcsolódó vízterhelési vizsgálat elkészítésére vonatkozó szerződés »
5. Környezetvédelmi nap megszervezése 
Zárt ülés:
1-4. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2018. február 15-én (csütörtök) 18.00 óra képviselő-testület ülés »
Napirend előtt:
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat:
1. Tolmács Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése
    Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése »
2. Tolmács Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása
    Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása »
3. Az elektronikus ügyintézésről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése »
4. Az óvodai nyári szünet időpontjának és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása »
5. Polgármesteri szabadság ütemterve »
6. Támogatás iránti kérelem »
7. Március 15-ei ünnepség előkészítése – szóbeli megbeszélés
8. Egyebek »
Zárt ülés:
1-2.  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása


2017. december 7-én (csütörtök) 9.00 óra képviselő-testület ülés »
Napirendi előtt:
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat: 
1. Településképi Arculati Kézikönyv
    Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet
    Helyi építési szabályzat módosítása »
2. Telekértékesítéshez történő hozzájárulás iráni kérelem
    Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester »
3. Egyebek
Zárt ülés:
1. Szociális célú tüzifa iránti kérelem
2-6. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2017. november 10-én (péntek) 9.00 óra képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt:
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat:
1. Fogorvosi ügyeletre vonatkozó feladat-ellátási szerződés »
    Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet módosítása »
2. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló önkormányzati rendelet »
3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata »
4. A közterület használatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata »
5. Közétkeztetési vállalkozási szerződés
    Étkeztetési térítési díjak felülvizsgálata, térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
6. 2018. évi belső ellenőrzési terv »
7. A képviselő-testület 2018. évi munkaterve »
8. Karácsonyi szaloncukor ajándékozás a tolmácsi háztartások számára – szóbeli megbeszélés
9. A Polgármester és az alpolgármester 2017. évi munkájának értékelése, jutalmazása »
10.   Víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés »
11.   Helyi építési szabályzat módosítása – partnerségi egyeztetést lezáró döntés »
12.   Egyebek
Zárt ülés:
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. – pályázatok elbírálása
2. Szociális célú tüzifa iránti kérelem
3-8. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2017. szeptember 21-én (csütörtök) 9.00 óra képviselő-testület ülése »

Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat:
1. Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről
    Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása »
2. Településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet – véleményezési munkaanyag jóváhagyása »
3. Tolmács-Rétság-Bánk szennyvíz-elvezetési agglomeráció lehatárolási tanulmány jóváhagyása »
4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához 
    történő csatlakozás »
5. Támogatás iránti kérelem »
6. Szüreti bál szervezése, előkészítése – szóbeli megbeszélés
7.  Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés, előkészítés – szóbeli megbeszélés
8. Környezetvédelmi nap szervezése – szóbeli megbeszélés
9. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése – szóbeli megbeszélés
10. Egyebek
Zárt ülés:
1-4. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2017. augusztus 14-én (hétfő) 17.30 óra képviselő-testület rendkívüli ülése »
Napirendi javaslat 
1. Óvoda-Iskola energetikai felújítása – közbeszerzési dokumentumok elfogadása »


2017. augusztus 7-én (hétfő) 8.00 óra rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat
1. Közbeszerzési szabályzat
2. Óvoda-iskola épület energetikai felújítása – közbeszerzési szakértő kiválasztása, megbízása


2017. augusztus 4-én (péntek) 11.00 óra rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
1. Dósa Istvánné önkormányzati képviselő eskütétele, megbízólevél átadása
2. Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
3. Szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó támogatás iránti igény benyújtása »
4. Tolmácsi Kisbagoly Óvoda alapító okiratának módosítása »
5. Vagyonkezelési szerződés »
6. Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása »
7. Egyebek
   - Magyar Posta külső karbantartás iránti kérelme »
Zárt ülés:
1-4. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek


2017. június 26-án (hétfő) 17.30 óra képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat
1. A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
2. A hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló 
    önkormányzati rendelet módosítása »
3. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
4, Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
5. Az önkormányzati tulajdonú 0133/17 helyrajzi számú terület egy részének eladása »
6. Óvodáztatási és iskoláztatási támogatás nyújtása »
7. Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata »
8. Egyebek
    Előterjesztés a témához »
Zárt ülés:
1-7 Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2017. május 18-án (csütörtök) 17.30 óra képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
1. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
    Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról
    A 2016. évi éves belső ellenőrzési jelentés
2. Településrendezési eszközök módosítása (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat módosítása) »
3. Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint 
    a 2017/2018. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok »
4. Beszámoló a Sportegyesület 2016. évi tevékenységéről és elszámolás a 2016. évi önkormányzati 
    támogatással, 2017/2018. évi koncepció »
5. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló
6. Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló »
7. Egyebek.


2017. május 8. (hétfő) 17.30 óra képviselő-testület rendkívüli ülés »
Napirendi javaslat
1.  A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
    Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet megalkotása, eljárás megindítása »


2017. április 27-én (csütörtök) 17.30 képviselő-testület ülés »
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat 
1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása »
2. Éves összesített közbeszerzési terv »
3. Rétság Általános Iskola támogatása iránti kérelme »
4. A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi beszámolója »
5. Egyebek
Zárt ülés:
1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2017. március 30-án (csütörtök) 9.00 rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat: 
1. A hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló 
    önkormányzati rendelet módosítása »
2. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek 
    (EFOP-1.5.3-16) pályázati lehetőség »
3. Tolmácsért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása »
Zárt ülés:
1.Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem elbírálása
2.Rendkívüli települési támogatásra irányuló javaslat


2017. március 9-én (csütörtök) 17.30 rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat
1. Településrendezési eszközök módosítása-véleményezési szakasz lezárása »
2. Nyugdíjas Klub támogatás iránti kérelme »
Zárt ülés:
1-7. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása


2017. február 9-én (csütörtök) 17.30 képviselő-testület ülés »
Napirend előtt:
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat 
1. Tolmács Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése
    Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése »
2. A szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
3. Szociális étkezés és házi segítségnyújtás szakmai programjának módosítása »
4. Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer közös képviselőjének megbízása, megállapodás kötése »
4/2 Ivóvíz ellátó rendszer (viziközmű vagyon) állami tulajdonba adása »
5. Polgármesteri szabadság ütemterve »
6. Az óvodai nyári szünet időpontjának és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása »
7. Március 15-ei ünnepség előkészítése – szóbeli megbeszélés
8. Egyebek
Zárt ülés:
1-3.Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem elbírálása


2017. január 26-án (csütörtök) 12.00 rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat
1. A polgármester illetményének megállapítása »
Zárt ülés:
1-6. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása


2016. november 28-án (hétfő) 9.00 rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Napirend a felnőtt (szociális és vendég) étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosítása »
2. Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel – Drajkó Viktória Ilona »
Zárt ülés:
1. Szociális tűzifa iránti kérelem, szociális tűzifa juttatás
2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2016. november 16-én (szerda) 9.00  képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat:
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
1. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet »
2. A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
3. A közterület használatról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
4. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata »
5. Börzsöny Térsége Leader Egyesület tagi kölcsön iránti kérelme »
6. 2017. évi belső ellenőrzési terv »
7. Közétkeztetési vállalkozási szerződés
8. A képviselő-testület 2017. évi munkaterve »
9. Karácsonyi szaloncukor ajándékozás a tolmácsi háztartások számára – szóbeli megbeszélés
10. Egyebek
Zárt ülés:
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. – pályázatok elbírálása
2-9. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2016. október 10-én (hétfő) 18.30 rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. ASP csatlakozási konstrukció – pályázati lehetőség »
2. Tavasz utca felújítása – árajánlatok megbeszélése, kivitelező kiválasztása
Zárt ülés:
1-3. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2016. szeptember 13 (kedd) 17.30 képviselő-testület ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről »
2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása »
3. Településrendezési eszközök módosítása - koncepció »
4. Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Alapító Okirata (módosítás) »
5. Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás megszüntetése »
6. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra történő igénybenyújtás »
7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
     2017. évi fordulójához történő csatlakozás »
8. Támogatás iránti kérelmek »
9. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése »
10. A helyi választási bizottság póttagjainak megválasztása »
11. Szüreti bál szervezése, előkészítése – szóbeli megbeszélés
12. Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés, előkészítés – szóbeli megbeszélés
13. Környezetvédelmi nap megszervezése – szóbeli megbeszélés
14. Egyebek
Zárt ülés:
1-2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2016. július 25 (hétfő) 17.30 óra képviselő-testület rendkívüli ZÁRT ülése »
Napirendi javaslat
1.    Óvodavezetői pályázat 
2-3.  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2016. július 12. (kedd) 17.30 óra képviselő-testület rendkívüli ülése »
Napirendi javaslat 
1. A helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet »
2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés »
3. Iskoláztatási támogatás nyújtása »
4. A Tolmács Polgárőr Egyesület elszámolása az önkormányzat 2015. évi támogatásával »
5. Vadászati joggal kapcsolatos ügyekben önkormányzati földtulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó meghatalmazás »
6. Települési értéktár létrehozása – pályázati lehetőség »
Zárt ülés:
1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2016. május 30. (hétfő) 17.30 óra képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat 
1. Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről,
    valamint a 2016/2017. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, 
     felújítási feladatok »
2. Beszámoló a Sportegyesület 2015/2016. évi tevékenységéről és elszámolás 
    a 2015. évi önkormányzati támogatással, 2016/2017. évi koncepció »
3. Beszámoló a Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről, Tolmács közbiztonsági helyzetéről, 
    a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, 
    elszámolás az önkormányzat 2015. évi támogatásával
4. A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
    2015. évi beszámolója »
5. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló »
6. Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló »
7. Útfelújítási pályázat »
8. Éves összesített közbeszerzési terv »
9. Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelme »
10. Tolmácsi Kisbagoly Óvoda óvodavezetői pályázat kiírása »
11.  Egyebek


2016. május 13. (péntek) 18.00 óra rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Iparterület kialakításával kapcsolatos előkészítő feladatok ellátására 
    beérkezett ajánlatok megtárgyalása, szolgáltató kiválasztása »


2016. május 10-én (kedd) 13.00 óra rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Iparterület kialakítása, pályázati lehetőség, ezzel kapcsolatos feladatok »


2016. április 20-án (szerda) 18.00 óra a képviselő-testület rendkívül ülés »
Napirendi javaslat 
1. Kastély épület külső felújítása »
   -  tervezési és pályázatírási, projektmenedzseri megbízási szerződés »
   -  pályázat benyújtása, önerő vállalása »
Zárt ülés:
1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2016. április 12-én (kedd) 17.30 óra képviselő-testületi ülés »
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat
1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása »
2. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
    Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról »
    A 2015. évi éves belső ellenőrzési jelentés »
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló önkormányzati rendelet »
4. A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet »
5. Közterület használat iránti kérelem (gépjármű parkolás) »
6. Rétsági Extrém Nap támogatása iránti kérelem »
7. Teherautó vásárlás »
8. Egyebek
Zárt ülés:
1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2016. március 22-én (kedd) 15.30 óra rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
1. Fejlesztési tervezői árajánlatok megtárgyalása (iskola-óvoda, kastély, önkormányzati hivatal épülete) »
2. Egyebek
Zárt ülés:
1-5. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2016. február 4-én (csütörtök) 1730 óra képviselő-testület ülése »
Napirendi javaslat 
1. Tolmács Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése
    Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése »
2. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
    A házi segítségnyújtás szakmai programjának módosítása »
3. Polgármesteri szabadság ütemterve »
4. Az óvodai nyári szünet időpontjának és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása »
5. Március 15-ei ünnepség előkészítése – szóbeli megbeszélés
6. Egyebek »
Zárt ülés:
1-5. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2015. december 18-án (péntek) 9.00 óra képviselő-testület ülés »
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat 
1. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata »
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás »
3. Egyebek
    Gyertyános  Mihály Tolmács 432/9-10 hrsz-ú építési telek beépítési kötelezettség alóli mentesség kérése
Zárt ülés:
1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2015. november 27-én (péntek) 15.30 képviselő-testületi ülés »
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat 
1. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről »
2. Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása »
3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata »
4. A közterület használati díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata »
5. 2016. évi belső ellenőrzési terv »
6. Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal kapcsolatos döntések »
7. Tolmács Sportegyesület támogatás iránti kérelme »
8. Háziorvos eszközbeszerzés iránti kérelme »
9. Közétkeztetési vállalkozási szerződés »
10. A képviselő-testület 2016. évi munkaterve »
11. Karácsonyi szaloncukor ajándékozás a tolmácsi háztartások számára – szóbeli megbeszélés
12. Külterületi közút elnevezése »
13. Egyebek »
Zárt ülés:
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. – pályázatok elbírálása
2. Szociális tűzifa iránti kérelem, szociális tűzifa juttatás
3-15. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

2015. szeptember 14-én (hétfő) 17.30 képviselő-testület ülés »
Napirend előtt
· Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről »
2. Beiskolázási támogatás nyújtása »
3. ASP rendszerhez történő csatlakozás »
4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
    2016. évi fordulójához történő csatlakozás »
5. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra történő igénybenyújtás »
6. Egyebek
Zárt ülés:
1-11. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2015. augusztus 7-én (pénteken) 8.00 rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
1. Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása »
2. Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
3. Börzsöny Térsége Egyesület részére készfizető kezesség vállalása »
4. Rövid lejáratú támogatást megelőlegező kölcsön felvétele »
Zárt ülés:
1-2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2015. július 23-án (csütörtök) 18.00 rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
1. Fejlesztési célú kölcsön felvétele, kölcsönszerződés, kitekintő határozat (szóbeli előterjesztés)
Zárt ülés:
1-3. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2015. július 13-én (hétfő) 18.00 rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
1. Fejlesztési célú kölcsön felvétele, kölcsönszerződés »
2. Óvodavezetői megbízás »
Zárt ülés
1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2015. június 19-én (péntek) 9.00. rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránti pályázat benyújtása »
2. Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Társulás – Társulási Megállapodás Módosítás »
3. Egyebek
Zárt ülés
1-2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem2015. június 4-én (csütörtök) 17.00 képviselő-testület ülése »
Napirend előtt
· Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, 
    valamint a 2015/2016. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, 
    felújítási feladatok »
2. Beszámoló a Sportegyesület 2014/2015. évi tevékenységéről és elszámolás a 
    2014. évi önkormányzati támogatással, 2015/2016. évi koncepció »
3. Beszámoló a Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről, Tolmács közbiztonsági helyzetéről, 
    a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, 
    elszámolás az önkormányzat 2014. évi támogatásával »
4. Katasztrófavédelmi beszámoló »
5. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló »
6. Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló »
7. Útfelújítási pályázat »
8. Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése, felülvizsgálat szükségessége »
9. Tolmácsi Nyugdíjasklub támogatás iránti kérelme »
10. Egyebek
Zárt ülés:
1-3. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2015. április 28-án (kedd) 10.00 képviselő-testületi ülése »
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat 
1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása »
2. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
    Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról
    A 2014. évi éves belső ellenőrzési jelentés »
3. A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet »
4. 2015. évi éves összesített közbeszerzési terv »
5. Közbeszerzési eljárás megindítása a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére »
6. Települési Szennyvízkezelési Program »
7. Óvodai beiratkozás és nyári szünet idejének meghatározása »
8. Viziközmű rendszer ingyenes állami tulajdonba adása »
9.  A Duna-Ipoly Területfejlesztési Önkormányzati Társulásban meglévő tagsági jogviszony megszüntetése »
10. Falubusz beszerzése – MVH pályázati lehetőség »
11. A Támogatás iránti kérelem »
12. Bubori István építési telek bérlése iránti kérelme »
13. A Kis Magdolna járda felújítás iránti kérelme »
14. Rendezési terv módosítása »
15. Egyebek
Zárt ülés:
1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem


2015. február 5-én (csütörtök) 17.30 a képviselő-testület ülése »
Napirendi javaslat
1. Tolmács Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése »
2. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
3. Március 15-ei ünnepség előkészítése – szóbeli megbeszélés
4. 2015. évi Startmunka mintaprogramban való részvétel szóbeli megbeszélés »
5. Polgármesteri szabadság ütemterve »
6. Egyebek »
Zárt ülés:
1-10. Önkormányzati segély iránti kérelem

2014. december 18-án (csütörtök) 17.30 a képviselő-testület ülése »
Napirendi javaslat 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
1. Településrendezési eszközök módosítása
-  Tolmács Község Önkormányzatának a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről 
   szóló önkormányzati rendelet módosítása  »
-  Településszerkezeti terv módosítása »
2. Temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet »
3. A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása »
4. 2015. évi belső ellenőrzési terv »
5. Viziközmű Társulás bankszámla-vezetési díj átvállalása »
6. Tolmács 91/1 és 91/3 helyrajzi számú ingatlan megvételi lehetősége »
7. Egyebek
Zárt ülés:
1. Önkormányzati segély iránti kérelem
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester

Meghívó - Közmeghallgatás december 12-én »

2014. november 28-án (péntek) 8.00 a képviselő-testület rendkívüli ülése »
Napirendi javaslat 
1. Étkeztetés nyersanyagnorma és térítési díj módosítása »
2. Diósjenői tanuszoda létesítésének támogatása »
3. Egyebek – szóbeli előterjesztés

2014. november 20-án (csütörtök) 17.30 a képviselő-testület ülése »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat 
1. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása »
2. Tájékoztató Tolmács Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről »
3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata »
4. A közterület használati díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata »
5. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosítása »
6. A képviselő-testület 2015. évi munkaterve »
7. Karácsonyi szaloncukor ajándékozás a tolmácsi háztartások számára – szóbeli megbeszélés
8. Egyebek
Zárt ülés:
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. – pályázatok elbírálása
2. Szociális tűzifa iránti kérelem, szociális tűzifa juttatás
3-5. Önkormányzati segély iránti kérelem

2014. október 21-én (kedd) 17.00 a képviselő-testület alakuló ülése »
Napirend 
Ünnepélyes megnyitó
1. A helyi választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
2. A helyi önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, a megbízólevelek átadása »
3. Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétele »
4. A polgármester illetményének megállapítása »
5. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása »
6. Bizottsági tagok megválasztása, a bizottsági elnök megválasztása »
7. Egyebek
Tájékoztatás  »

2014. október 2-án (csütörtök) a képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
1. Beszámoló Tolmács Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről »
2. Tolmács 053 helyrajzi számú út megosztása »
3. Szociális étkeztetés szakmai programja »
4. Településrendezési terv módosítása – véleményezési eljárás lezárása »
5. A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásáról »
6. Egyebek
Zárt ülés:
1-8. Önkormányzati segély iránti kérelmek

2014. szeptember 11-én (csütörtök) rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat
1. Óvoda-iskola épület energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva – pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat módosítása »

2014. augusztus 19-én (kedd) rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról »
Napirendi javaslat 
1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása »
2. A szociális étkeztetési térítési díj módosítása »
3. Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása »
4. Óvoda-iskola épület energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva – közbeszerzési eljárás megindítása, közbeszerzési dokumentációk elfogadása »
5. Tolmács község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása - közbeszerzési eljárás megindítása, közbeszerzési dokumentációk elfogadása »
     Ajánlattételi dokumentáció »
Zárt ülés:
1. Önkormányzati segély iránti kérelem

2014. július 24-én (csütörtök) rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
Tájékoztatás a tolmácsi útfelújítási és útépítési munkálatokról
1. Óvodavezetői feladatok ellátására vonatkozó megbízás adása »

2014. július 7-én (hétfő) rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
1. Óvoda-iskola épület energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva – közbeszerzési eljárás megindítása, közbeszerzési dokumentációk elfogadása »

2014. július 3-án (csütörtök) rendkívüli  képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
1. Helyi adó rendelet módosítása »
2. Óvoda-iskola épület energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva – KEOP pályázat benyújtása »
3. Rétság Általános Iskola Tolmácsi Tagintézményének tagintézmény-vezetői megbízása -véleménynyilvánítás a benyújtott pályázatok alapján »
Zárt ülés:
1-2. Önkormányzati segély iránti kérelem

2014. május 26-án (hétfő) képviselő-testület ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat
1. Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint
    a 2014/2015. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet idejének meghatározása, 
    és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok »
2. Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről és elszámolás a 2013. évi 
    önkormányzati támogatással, 2014/2015. évi koncepció »
3. Beszámoló a Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről, Tolmács közbiztonsági helyzetéről, 
    a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, elszámolás 
    az önkormányzat 2013. évi támogatásával 
4. Rendőrségi beszámoló Tolmács község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében 
    tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról (rendőrségi éves beszámoló) »
5. Tolmács- Bánk Óvoda Intézményi Társulás megszüntetése
    Bagolyodú Óvoda alapítása, alapító okirat elfogadása »
6. Óvodavezetői pályázati felhívás kiírása »
7. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló »
8. Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló »
9. Egyebek 
Zárt ülés:
1. Önkormányzati segély iránti kérelem

2014. április 30-án (szerda) képviselő-testület ülés »
Napirend előtt: 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat:
1. Az önkormányzat 2013 évi költségvetésének módosítása
2. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról, a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről
Éves belső ellenőrzési jelentés
3. Első világháborús emlékmű felújítása – Polgárőr Egyesület pályázatának támogatása
4. Reklám tábla kihelyezése iránti kérelem
5. Falunapi rendezvények programja, előzetes tervek – szóbeli megbeszélés
6. Környezetvédelmi nap megszervezése – szóbeli megbeszélés
7. Egyebek

2014. április 15-én (kedd)  képviselő-testület ülés »
Napirend előtt: 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat:
1. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása »
2. Településrendezési eszközök módosítása – partnerségi egyeztetési rend »
3. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása »
4. Tolmács – Bánk Óvoda Társulás megszüntetése – elvi döntés »
5. Börzsöny Múzeum Baráti Kör támogatás iránti kérelme »
6. Földterület vásárlás iránti kérelem »
7. Földterület bérlése iránti kérelem »
8. Tolmácsi önkormányzati utak karbantartása
9. A tolmácsi óvoda iskolatej programban való részvétele a 2014/2015. nevelési évben »
10. 2014. évi közbeszerzési terv »
11.   Egyebek
Zárt ülés:
1-10. Önkormányzati segély iránti kérelem

2014. február 12-én (szerda) 18.30 rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
1. Tolmács Község településrendezési eszközeinek módosítása »
2. Helyi akciócsoport alakításával kapcsolatos döntések »
3. Óvoda épület felújítása – pályázati lehetőség
Zárt ülés:
1. Önkormányzati segély iránti kérelem

2014. február 3-án (hétfő) 17.30 a képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat 
1. Tolmács Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése »
2. A tolmácsi vízhálózat rekonstrukciós munkái »
3. Tolmács Sportegyesület részére támogatást megelőlegező kölcsön nyújtása »
4. Tolmácsi Polgárőr Egyesület helyiség iránti kérelme »
5. Tolmácsi fiatalok támogatás iránti kérelme »
6. 112/2013. (XII.4.) határozat módosítása »
7. Egyebek
Zárt ülés:
1-4. Önkormányzati segély iránti kérelem

2013. december 23-án (hétfő) 13.00 rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat
1. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
2. Rétság Kistérség Többcélú Társulása – megszüntető megállapodás »

Közmeghallgatás december 9-én »

2013. december 4-én (szerda) 18.00 képviselő-testületi ülés »
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat 
1. Tájékoztató Tolmács Község Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről »
2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása »
3. A közterület használati díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata »
4. A képviselő-testület 2014. évi munkaterve »
5. Közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó szerződés »
6. Viziközmű Társulás bankszámla-vezetési díj átvállalása »
7. Karácsonyi szaloncukor ajándékozás a tolmácsi háztartások számára – szóbeli megbeszélés
8. Egyebek
Zárt ülés:
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. – pályázatok elbírálása
2. Szociális tűzifa iránti kérelem, szociális tűzifa juttatás
3. Szociális tűzifa iránti kérelem, szociális tűzifa juttatás

2013. november 4-én (hétfő) 17.00 rendkívüli képviselő-testületi  ülés »
Napirendi javaslat 
1. Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 
    önkormányzati rendelet módosítása »
2. Rétság Általános Iskola jubileumi ünnepségének támogatására irányuló kérelem »
3. A tolmácsi Nyugdíjas Klub támogatás iránti kérelme »

2013. október 29-én (kedd) 17.00 képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat
1. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
2. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója »
4. Rétság Kistérség Többcélú Társulás megszüntetése »
5. Házi segítségnyújtás szakmai programja »
6. Népszavazás elrendelése és kitűzése »
7. Alapítvány a Magyar Népi Kultúrájáért kérelme telephely létesítése iránt »
8. Dombóvári Dénes kérelme a Fekete patak feletti átjáró építéséhez történő hozzájárulás iránt »
9. Rétság Általános Iskola jubileumi ünnepségének támogatására irányuló kérelem »
10. A tolmácsi Nyugdíjas Klub támogatás iránti kérelme »
11. Egyebek
Zárt ülés:
1-3. Átmeneti segély iránti kérelem 

2013. október 14-én (hétfő) 9.00 a képviselő-testület rendkívüli ülés »
Napirendi javaslat 
1. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatási igény »
2. Építési telek értékesítésére vonatkozó határozat módosítása »
3. Tájékoztatás helyi népszavazás állampolgári kezdeményezéséről »

2013. szeptember 13-án (péntek) 17.00. képviselő-testület ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat 
1. Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről »
2. Az államháztartáson kívüli forrás átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet »
3. Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodás módosítása »
4. Tolmácsért Közalapítvány és Tolmács Sport Egyesület pályázati támogatást megelőlegező 
     hitel felvételével kapcsolatos egyéb költségek megtérítésére irányuló támogatása »
5. Közétkeztetési vállalkozási szerződés »
6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához történő csatlakozás »
7. Építési telek vásárlás iránti kérelem »
8. Börzsöny Kontakt Kft. kérelme »
9. Szüreti bál szervezése, előkészítése – szóbeli megbeszélés
10. Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés, előkészítés – szóbeli megbeszélés
11. Környezetvédelmi nap megszervezése– szóbeli megbeszélés
12. Egyebek
Zárt ülés:
1-2. Átmeneti segély iránti kérelem

2013. augusztus 9-én (péntek) 8.30 rendkívüli képviselő-testület ülés »
Napirendi javaslat
1. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
A házi segítségnyújtás szakmai programja »
2. Települési értéktár létrehozása »
3. IKSZT pályázat megvalósításához kapcsolódó ifjúsági táborozás utazási költségeinek megelőlegezése »
4. A diósjenői Dr. Göllesz Viktor Rehab.Intézet és Ápoló Gondozó Otthon önkormányzati gépjármű ingyenes igénybe vétele iránti kérelme – szóbeli előterjesztés
5. Tájékoztatás Tolmács község közigazgatási területén történő filmforgatásról »

2013. július 5-én (péntek) 9.00 rendkívüli képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1.  A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
2.  Rétság Kistérség Többcélú Társulás megszüntetése »
3.  Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása »
     Esélyegyenlőségi terv »
4.  Viziközművek vagyonértékelése, üzletrész átruházás »
5.  Felújítási, karbantartási munkálatok – szóbeli megbeszélés
6.  Pályázati támogatások megelőlegezése – szóbeli előterjeszté

2013. június 20-án (csütörtök) 9.00 óra képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Rétság Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata »
2.  Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata
Tolmács-Bánk Óvoda alapító okiratának módosítása
Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása »
3.  Egyebek

2013. június 13-án (csütörtök) 9.00 óra képviselő-testületi ülés »
Napirendi javaslat 
1. Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása, tisztviselő választás »
2. Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata és módosítása »
3. Falunap támogatására irányuló pályázat benyújtása – szóbeli előterjesztés »
4. Szociális földprogram megvalósításában való részvétel »
5. Egyes közterület elnevezésének újratárgyalása - szóbeli előterjesztés

Meghívó közmeghallgatásra június 7. 18.00 »

2013. május 30-án (csütörtök) 9.00 képviselő-testület ülés meghívója »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat
1. Beszámoló a Tolmács-Bánk Óvoda 2012/2013. évi működéséről, a nevelési tevékenységről, valamint a 2013/2014. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet idejének meghatározása »
2. Beszámoló Tolmács község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról (rendőrségi éves beszámoló) »
3. Beszámoló a Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről, Tolmács közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, elszámolás az önkormányzat 2012. évi támogatásával »
4. Beszámoló a Sportegyesület 2012/2013. évi tevékenységéről és elszámolás a 2012. évi önkormányzati támogatással, 2013/2014. évi koncepció »
5. Közmeghallgatás tartásának kérdése »
6. A Települések Egymásért Egyesületbe tagként történő belépés – szóbeli előterjesztés »
7. Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről »
8. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló »
9. Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló »
10. Egyebek
     Ovodatej programhoz csatlakozás »
     Beadvány tolmácsi kiállítással kapcsolatban »
Zárt ülés:
1. Átmeneti segély iránti kérelem

2013. április 23-án (kedd) 9.00 képviselő-testületi ülés meghívója  »
Napirendi javaslat 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
1. Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása »
2. Beszámoló Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
Beszámoló Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2012. évi tevékenységéről és a költségvetés végrehajtásáról
Beszámoló Tolmács-Bánk Óvoda 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról »
3. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet »
4. 2013. évi közbeszerzési terv »
5. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat »
6. Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása »
7. Egyebek
Zárt ülés:
1-3. Átmeneti segély iránti kérelem

2013. február 14-én (csütörtök) 9.00. képviselő-testületi ülés meghívója »
Napirendi javaslat 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
1. Tolmács Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése
2. Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
3. Vagyongazdálkodási terv »
4. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzés – szóbeli megbeszélés
5. Március 15-ei ünnepség előkészítése – szóbeli megbeszélés
6. Egyebek
Zárt ülés:
1-2. Átmeneti segély iránti kérelem

2013. január 25-én (péntek) 9.00 órára képviselő-testület ülés meghívója »
Napirendi javaslat 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti 
    tagozódása, létszáma, munkarendje és ügyfélfogadási rendje »
2. A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, a települési szilárd
    hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díj hatályon kívül helyezése »
3. A települési képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
4. DMRV Zrt. törzsrészvény vásárlás »
5. Pályázati projektmenedzseri keretszerződés kötése »
6. 115/2012. (XII.17.) képviselő-testületi határozat módosítása »
7. Egyebek

2012. december 17-én (hétfő) 9.00 órára képvselő-testületi ülés meghívója »
Napirendi javaslat 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
1. A 2013. évi hulladékkezelési közszolgáltatási díj meghatározása, a szilárd hulladékgazdálkodásról
    szóló önkormányzati rendelet módosítása »
2. A közterület használati díj mértékének módosítása, a közterületek használatáról szóló
    önkormányzati rendelet módosítása »
3. Az étkezési ellátás nyersanyagköltségeinek és térítési díjainak felülvizsgálata, módosítása,
    önkormányzati rendeletben történő meghatározása
4. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
5. Önkormányzati adósságkonszolidáció »
6. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó megállapodás
    Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata »
7. A polgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata és a 2012. évi munkájának jutalmazása
8. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata, meghatározása »
9. Viziközmű Társulás bankszámla-vezetési díj és éves beszámoló közzétételi díj átvállalása »
10. Rétság Általános Iskola Intézményi Társulás megszüntetése
11. Egyebek
Zárt ülés:
1. Átmeneti segély iránti kérelem

2012. november 29-én (csütörtök) 9.00 - Képviselő-testületi ülés meghívója »
Napirendi javaslat 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
1. Tájékoztató Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának 
     háromnegyed-éves helyzetéről »
2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása »
3. A 2013. évi költségvetési koncepció »
4. Helyi adórendelet módosítása  »
5. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet »
6. A kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése »
7. A képviselő-testület 2013. évi munkaterve »
8. A rétsági tűzoltó őrs kialakításának támogatása »
9. Karácsonyi szaloncukor ajándékozás a tolmácsi háztartások számára – szóbeli megbeszélés
10. Egyebek
Zárt ülés:
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. – pályázatok elbírálása
2-3.  Átmeneti segély iránti kérelmek

2012. október 25. (csütörtök) rendkívüli képviselő-testület ülés meghívója »
Napirendi javaslat 
Tájékoztatás az előző ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
1. A Járási Hivatal személyi és tárgyi feltételeinek kialakítására vonatkozó megállapodás »
2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2013. évi fordulójához történő csatlakozás »
3. A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása »
4. A 349/1 helyrajzi számú földrészlet megosztása – szóbeli előterjesztés »
5. Közös önkormányzati hivatal létrehozása »
Zárt ülés:
1. Átmeneti segély iránti kérelem
2. Átmeneti segély iránti kérelem
3. Átmeneti segély iránti kérelem

2012. szeptember 11. (kedd) képviselő-testület ülés meghívója »
Napirendi javaslat 
1. Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése »
2. Tájékoztató Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről »
    Tájékoztató Tolmács-Bánk Óvoda 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről »
3. Támogatás iránti kérelmek »
    - Palóc mentőcsoport létrehozására irányuló támogatási kérelem
   - Rétság Mentőállomás mentőautói részére mentéstechnikai eszközök beszerzésére 
     irányuló támogatás iránti kérelem
4. Szüreti felvonulás és bál szervezése, előkészítése – szóbeli megbeszélés
5. Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés, előkészítés – szóbeli megbeszélés
6. Környezetvédelmi nap megszervezése – szóbeli megbeszélés
Zárt ülés:
1. Átmeneti segély iránti kérelem
2. Lakáscélú támogatás iránti kérelem
3. Átmeneti segély iránti kérelem

2012. július 31. (kedd) rendkívüli képviselő-testületi ülés meghívója »
Napirendi javaslat
1. A Polgárőr Egyesület térfigyelő kamerák felszerelésére irányuló pályázatának kivitelezése,
    a támogatás önkormányzat részéről történő előfinanszírozása »
2. Rétság Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása »
3. Étkeztetés szociális alapszolgáltatás – Szakmai Program jóváhagyása »
4. Gépjármű Használati Szabályzat »
5. Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti kérelem »
6. Iskola karbantartási, felújítási munkálatai – árajánlat megtárgyalása
7. Szökőkút vásárlása a parókia épület elé

2012. május 29. (kedd) képviselő-testületi ülés meghívója »
Napirendi javaslat
Tájékoztatás az előző ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
1. Beszámoló a Tolmács-Bánk Óvoda 2011/2012. évi működéséről, a nevelési és gazdálkodási
    tevékenységről, valamint a 2012/2013. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet ideje »
2. Beszámoló a Rétság Általános Iskola Tolmácsi Tagintézményének működéséről, az oktatási és gazdálkodási tevékenységről, valamint a 2012/2013. tanév előkészületeiről »
3. Beszámoló Tolmács község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
    intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról (rendőrségi éves beszámoló) »
4. Beszámoló a Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről, Tolmács közbiztonsági helyzetéről, a
    közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, elszámolás az
    önkormányzat 2011. évi támogatásával »
5. Beszámoló a Sportegyesület 2011. évi tevékenységéről és elszámolás a 
    2011. évi önkormányzati támogatással, 2012/2013. évi koncepció »
6. Beszámoló a Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről »
7. A hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről 
    szóló önkormányzati rendelet »
8. Vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
9. Helyi szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése »
10. A kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet »
11. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítása »
12. A Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása »
13. Tolmács-Bánk Óvoda Alapító Okiratának módosítása »
14. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló »
15. Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló »
16. Orvosi ügyelet működtetése »
17. Iskoláztatási támogatás nyújtása  (utazási bérlet)  »
18. Temető kerítés és a sportcsarnok melletti raktárhelyiség kialakítására beérkezett ajánlatok felbontása
19. Börzsöny Kontakt Kft. tolmácsi beépítetlen telkek visszaadásával kapcsolatos kérelme »
20. Egyebek
Zárt ülés:
1. Átmeneti segély iránti kérelem2012. április 27-i (péntek) képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az előző ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat 
1. Beszámoló Tolmács Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról, a költségvetés végrehajtásáról »
    Beszámoló Tolmács-Bánk Óvoda 2011. évi gazdálkodásáról
    Beszámoló Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi működéséről és gazdálkodásáról
2. Rétság Általános Iskola Intézményi Társulás 2011. évi költségvetési beszámolója
    Rétság Általános Iskola Intézményi Társulás 2012. évi költségvetése
3. Falunapi rendezvények programja, előzetes tervek – szóbeli megbeszélés
4. Környezetvédelmi nap megszervezése – szóbeli megbeszélés
5. Egyebek
Zárt ülés:
1-2. Átmeneti segély iránti kérelem

2012. április 10-én (kedd) képviselő-testületi ülés »
Napirend előtt
Tájékoztatás az előző ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirendi javaslat
1. Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
2. Az ivóvíz szolgáltatás hatósági díjáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése »
    A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
3. 2012. évi közbeszerzési terv »
4. Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés »
5. Beépítési kötelezettség törlése iránti kérelem »
6. Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány kérelme »
7. Egészséges gyermekek részére történő gyermekorvosi rendelés érdekében önkormányzati költségátvállalás »
8. Egyebek
Zárt ülés:
1. Állattartással kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyben fellebbezés elbírálása

2012. február 14-én (kedd) a képviselő-testület ülése »
Napirendi javaslat 
1. Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése »
    Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2012. évi költségvetése
2. Tolmács Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása
3. Rétság Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása »
4. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
   Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása »
5. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező fő célok meghatározása;
    Tájékoztatás a körjegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről »
6. Lakossági kezdeményezés az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozóan »
7. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése (szóbeli megbeszélés)
8. Március 15-ei ünnepség előkészítése (szóbeli megbeszélés)
9. Egyebek
Zárt ülés:
1-2. Átmeneti segély iránti kérelem

2012. január 26-án (csütörtök) képviselő-testület ülése »
Napirendi javaslat
1. Hulladékkezelési közszolgáltatási díj módosítása »
2. Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
3. Polgármesteri jogállás módosítása, illetmény megállapítása »
4. Közétkeztetési szolgáltatás kiszállítással – új beszállítói ajánlat »
5. Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Alapító Okirat módosítása »
6. Római Katolikus Egyházközség Tolmács – támogatása (szóbeli előterjesztés)

2012. január 12-én (csütörtök)  a képviselő-testület rendkívüli ülése »
Napirendi javaslat 
1. Költségszámítás elfogadása a „Belterületi földút és kapcsolódó utcaszakaszok szilárd burkolatú úttá való fejlesztése Tolmácson” című ÉMOP-3.1.3-11. jelű pályázathoz »

2011. december 22-én (csütörtök) képviselő-testületi ülés meghívója »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat
1. A helyi adókról és a közterület használati díjról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálata »
2. Hulladékszállítási díj módosítása »
3. A gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi nyersanyagköltségeinek felülvizsgálata »
4. A polgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata és 2011. évi munkájának jutalmazása »
5. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata »
6. Viziközmű Társulás bankszámla-vezetési díj és éves beszámoló közzétételi díj átvállalása »
7. Tolmács-Bánk Óvoda Házirend jóváhagyása »
8. Tolmács Béke tér 8. ingatlan vásárlási lehetősége »
9. Rétság Általános Iskola támogatás iránti kérelme »
10. Egyebek

2011. november 29-én (kedd) képviselő-testületi ülés meghívója »
Napirend előtt:
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat:
1. Tájékoztatás Tolmács-Bánk Óvoda 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről »
Tájékoztatás Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről »
2. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása »
3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója »
4. A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
5. Karácsonyi szaloncukor ajándékozása a tolmácsi háztartások számára – szóbeli megbeszélés
6. A képviselő-testület 2012. évi munkaterve »
7. Egyebek
Zárt ülés:
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. – pályázatok elbírálása
2-8. Átmeneti segély iránti kérelmek

2011. október 13-i (csütörtök) képviselő-testületi ülés meghívója »
Napirend előtt:
Dudásné Rudnai Krisztina önkormányzati képviselő eskütétele
Napirendi javaslat:
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás »
2. 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terv. 2012. évi belső ellenőrzési terv »
3. Rétság Kistérség Többcélú Társulási megállapodás módosítása »
4. Orvosi ügyelet átszervezése

2011. szeptember 15-én (csütörtök) képviselő-testületi ülés meghívója »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendi javaslat:
1. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről »
    Beszámoló Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről »
2. Tolmács Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása »
    Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének módosítása »
3. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
4. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása »
5. Pályázati lehetőség – ÉMOP-3.1.3-11 Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési 
    program kiegészítése »
6. Építési telek értékesítéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem »
7. Beruházás támogatása »
8. Nyugdíjas klub helyiség használatára irányuló kérelme »
9. Szüreti felvonulás és bál szervezése, előkészítés – szóbeli megbeszélés
Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés, előkészítés – szóbeli megbeszélés
Környezetvédelmi nap szervezése – szóbeli megbeszélés
10. Egyebek
Zárt ülés:
1-3. Átmeneti segély iránti kérelem

2011. július 21-én (csütörtök) rendkívüli képviselő-testületi ülés meghívója »
Napirendi javaslat
1. Tájékoztatás az Alkotmány utca új beépítésű szakaszán gázvezeték kiépítése iránti igényről – szóbeli előterjesztés
2. Falunappal kapcsolatos megbeszélés -  szóbeli megbeszélés

2011. június 1 (szerda) képviselőtestületi ülése meghívója »
Napirend előtt:
· Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirendek:
1. Beszámoló Tolmács község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról »
2. Beszámoló a Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről, Tolmács közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, elszámolás az önkormányzat 2010. évi támogatásával 
3. Beszámoló a Sportegyesület 2010. évi tevékenységéről és elszámolás a 2010. évi önkormányzati támogatással, 2011/2012. évi koncepció »
4. Beszámoló a Rétság Általános Iskola Tolmácsi Tagintézményének működéséről, az oktatási és gazdálkodási tevékenységről, valamint a 2011/2012. tanév előkészületeiről »
5. Beszámoló a Tolmács-Bánk Óvoda 2010. évi működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint a 2011/2012. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet ideje »
6. Rétság Kistérség Többcélú Társulása – társulási megállapodás módosítása »
7. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló »
8. Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló »
9. Támogatást megelőlegező kölcsön felvétele Bánk Község Önkormányzatától – IKSZT berendezések beszerzéséhez »
10. Orvosi ügyeleti hozzájárulás emelésére irányuló kezdeményezés »
11. Energetikai fejlesztési lehetőség (napenergia), energetikai felülvizsgálat »
12. Egyebek 
Zárt ülés
1. Átmeneti segély iránti kérelem

2011. március 9-i  rendkívüli képviselő-testületi ülés meghívója »
Napirend:
1. A közétkeztetési szolgáltatás biztosítása beszállítással
Étkeztetési nyersanyagköltség és térítési díj megállapítása »

2011. február 14-i képviselő-testületi ülés meghívója » 
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirend
1. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása »
2. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi költségvetése »
    Az önkormányzat 2011. évi költségvetése »
3. A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet »
4. A közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
5. Az ivóvízhálózat üzemeltetése és ivóvíz szolgáltatás a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. által
    Az ivóvíz szolgáltatás hatósági díjáról szóló önkormányzati rendelet »
6. Az IKSZT építési munkálatai során szükségessé váló pótmunka – vállalkozói szerződés módosítása »
7. A polgármester akadályoztatása esetén a polgármester társulási tanácsban történő helyettesítése »
8. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező fő célok meghatározása;
    Tájékoztatás a körjegyző 2010. évi teljesítményértékeléséről »
9. Telek visszavásárlás iránti kérelem »
10. Építési telek vételár-részlet fizetési halasztása iránti kérelem »
11. Ügyvédi meghatalmazás a Tolmács 02/5, 02/7, és 02/11 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes
      önkormányzati tulajdonba adása iránti eljárás vitelére – szóbeli előterjesztés »
12. Házi komposztáló – ajánlat megtárgyalása »
13. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése »
14. Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történő belépés »
15. Rétság Általános Iskola farsangi báljának támogatása iránti kérelem »
16. Március 15-ei ünnepség előkészítése – szóbeli megbeszélés
17. Egyebek »
Zárt ülés:
1-3. Átmeneti segély iránti kérelem

2011. január 21-i képviselő-testületi ülés meghívója »
Napirendi javaslat
1. A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító Okiratának módosítása;
A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szakmai programjának elfogadása »
2.  Közterület használat iránti kérelem »

2010. december 20-án (hétfő) képviselő-testületi ülés meghívója »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirend
1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálata »
    A rendelet tervezete »
2. A közterület használati díj mértékének felülvizsgálata »
    A rendelet tervezete »
3. Hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet
    A rendelet tervezete »
4. Az étkeztetés biztosítása, a konyha jövőbeni üzemeltetése »
5. Az étkeztetés nyersanyagköltségének és a térítési díjak felülvizsgálata »
6. IKSZT kialakításával kapcsolatos hitelfelvétel »
7. Tolmácsi Viziközmű Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2011. évi
   bankszámla-vezetési díj átvállalása »
8. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata »
9. A polgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata és a 2010. évi munkájának jutalmazása »
10. Egyebek

2010. december 13 (hétfő) rendkívüli  képviselő-testületi ülés meghívója »
1. „IKSZT kialakítása és működtetése Tolmács községben” tárgyú
    közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevő kiválasztása »
    Melléklet a témához - Bírálati jegyzőkönyv »
2. Települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás ellátása – újratárgyalás 
    szóbeli előterjesztés »

2010. november 23. (kedd) 16.00 órai képviselő-testületi ülés meghívója »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirend
1. A társadalmi megbízatású polgármester részére biztosított juttatásokról szóló 
    5/2007. (IV.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése »
2. Beszámoló Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed-éves
    teljesítéséről »
    Táblázatos kimutatás mellékletként »
    Beszámoló Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének
    háromnegyedéves-éves teljesítéséről »
    Táblázatos kimutatás mellékletként »
3. Tolmács Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója »
    Mellékletek táblázatos formában »
4. 2011. évi belső ellenőrzési terv »
5. A képviselő-testület 2011. évi munkaterve »
6. Karácsonyi szaloncukor ajándékozás – szóbeli megbeszélés
7. Egyebek 
Zárt ülés
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. – pályázatok elbírálása
2. Átmeneti segély iránti kérelem

2010. november 10-én (szerda) 18.00 órai rendkívüli képviselő-testületi ülés meghívója »

Napirend

1. A szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása »
   Melléklet a napirendhez - a rendelet tervezete »
2. Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása a Zöld Híd Kft által »
    Melléklet a napirendhez - a szerződés tervezete »

2010. október 15-én (pénteken) 18.00 óra a képviselő-testület alakuló ülésének napirendjei, meghívója »

Napirend

1. A helyi választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
2. A helyi önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, a megbízólevelek átadása »
3. A polgármester 2010-2014. választási ciklusra vonatkozó programjának ismertetése
4. A polgármester illetményének megállapítása »
5. Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétele, illetményének megállapítása »
6. Bizottság elnökének megválasztása »

2010. szeptember 15-én (szerda) 16.00 óra képviselő-testületi ülés napirendjei, meghívója »

Napirend előtt

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirend
1.  Beszámoló Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
     Beszámoló Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről »
  Táblázatos mellékletek »
2. Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása »
    Táblázatos mellékletek »
    Rendelet tervezet »
3. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához »
4. Tolmács község települési rendezési tervének módosítására irányuló megkeresés »
5. Szüreti felvonulás és bál szervezése, előkészítése – szóbeli megbeszélés
6. Környezetvédelmi nap megszervezése – szóbeli megbeszélés
7. Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés, előkészítés – szóbeli megbeszélés
8. Egyebek
Zárt ülés
1. Átmeneti segély iránti kérelem

2010. augusztus 4-én (szerda) 16.00 óra képviselő-testületi ülés napirendjei, meghívója »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirend
Zárt ülés
 • 1. Átmeneti segély iránti kérelem2010. június 9-én (szerda) 16.00 óra képviselő-testületi ülés napirendjei, meghívója »
Napirend előtt
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
Napirend
14. Egyebek 
Zárt ülés
 • 1. Átmeneti segély iránti kérelem

2010. május 5-én (szerda) 16.00 órára képviselő-testület rendkívüli ülést tart. Meghívó itt megnyitható »
Napirend
      1. Óvodavezetői állás – pályázati felhívás 

2010. április 28-án (szerda) 16.00 órára képviselő-testületi ülés napirendjei, meghívója »
Napirend előtt
 • Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
Napirend
Zárt ülés
 • 1-3. Átmeneti segély iránti kérelem Hajnis Ferenc polgármester


  Zárt ülés
  • 1-8. Átmeneti segély iránti kérelem
  • 9. Rétság Általános Iskola Tolmácsi Tagintézmény tagintézmény-vezetői állásra érkezett pályázatok;

  •  Pályázók meghallgatása

 • 2009 június 11-én tartandó ülés meghívója, napirendjei »

 • Napirend előtt
  • Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
  Napirend
  • 1. Beszámoló Tolmács község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
  • 2. Beszámoló Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről, Tolmács község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, elszámolás az önkormányzat 2008. évi támogatásával 
  • 3. Beszámoló a Sportegyesület 2008. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2008. évi önkormányzati támogatással; 2009/2010. évi koncepció 
  • 4. Beszámoló a Tolmács-Bánk Óvoda, valamint a Rétság Általános Iskola Tolmácsi Tagintézményének működéséről, az oktatási, nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint a 2009/2010. tanév/nevelési év előkészületeiről; az iskolai és óvodai nyári szünet ideje, és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok
  • 5. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló »
  • 6. Az Önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló »
  • 7. Rétság Általános Iskola alapító okiratának módosítása
  • 8. Rétság Város, Bánk Község és Tolmács Község intézményfenntartói társulás közoktatási esélyegyenlőségi koncepciója
  • 9. Iskolabusz szolgáltatás 2009/2010. tanévre »
  • 10. Egyebek 
  Zárt ülés
  • 1-4. Átmeneti segély iránti kérelem
  • 5. Helyi lakáscélú támogatás iránti kérelem

Egyes dokumentumok olvasásához
Adobe Acrobat Reader program szükséges.
Amennyiben nincs telepítve számítógépére,
innen letöltheti »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tolmács Községi Önkormányzat honlapja       E-mail: info@tolmacs.hu      Webmester Copyright